Intervisie

Intervisie is een methode waarbij collega’s elkaar helpen om zich te ontplooien door gezamenlijk antwoorden te zoeken op werkgerelateerde vraagstukken. De deelnemers faciliteren elkaars professionele groei.

Procesbegeleiding

In een effectieve en kleine groep (maximaal 8 personen) bespreken we in ca 1,5 uur een ingebrachte casus. Deelnemers komen op gelijkwaardige basis regelmatig samen. Onderwegwijs zorgt als intervisiebegeleider voor een veilige leeromgeving. De gehanteerde intervisiemethode structureert het leerproces. Het accent ligt op het vergroten van inzicht en zelfoplossend vermogen van de deelnemers.

Zelfoplossend vermogen

Intervisie maakt deelnemers bewust van het eigen gedrag, werkstijl en opvattingen. Door hierop te reflecteren vergroten deelnemers hun zelfkennis. Vervolgens ligt de focus op anders handelen en experimenteren met nieuw gedrag in de eigen werksituatie.

Zaken die aan de orde kunnen komen zijn:
  • Vakinhoudelijke vragen
  • Persoonlijk functioneren
  • Organisatieverandering
  • Implementeren van een nieuwe manier van werken
  • Samenwerking
"PIEKEREN IS BRAINSTORMEN IN JE EENTJE..."

Graag maak ik kennis met jou! Mail gerust voor een vrijblijvende afspraak!